CBE

Enquesta

Benvinguts/des a Palafrugell

Per tal de seguir treballant i millorant els serveis del nostre municipi i comarca, ens agradaria conèixer la seva opinió sobre el BAIX EMPORDÀ com a destinació turística.
Gràcies per la seva col·laboració i bones vacances!

1. Ha vingut al Baix Empordà

2. Quina és la durada de la seva estada actual?

3. En quin municipi s'allotja?

4. En quin tipus d'allotjament?

5. Quin mitjà de transport ha utilitzat per arribar al Baix Empordà des del seu domicili?

6. Quin mitjà de transport utilitza principalment per desplaçar-se per dins del Baix Empordà?

7. Quina és la seva previsió de despesa total en euros durant la seva estada al Baix Empordà? (suma de la despesa en allotjament, restauració, compres i altres activitats).

8. Quins llocs o atractius turístics del municipi de Palafrugell ha visitat o té previst visitar durant la seva estada al Baix Empordà?

9. Quins altres llocs de la zona ha visitat o té previst visitar durant la seva estada al Baix Empordà?

10. Valori els serveis i recursos de la zona turística on es troba: (essent 1 molt deficient i 5 molt bé)

Oferta turística 1 2 3 4 5
Allotjament
Restauració
Oferta d'activitats (culturals, esportives, lúdiques,...)
Relació Qualitat - Preu
Informació turística rebuda
Transport i serveis públics
Soroll
Seguretat
Accessibilitat als allotjaments i atraccions turístiques (platges, parcs, museus, etc.)
Manteniment i neteja de l'espai públic
Platges, cales i senders
Valoració global del municipi
Valoració global del Baix Empordà

11. Dades generals

Sexe
Procedència
Any de naixement
Ha vingut

12. Observacions i suggeriments